Na veletrhu Silva Regina proběhne křest unikátní publikace profesora Simanova

Aktualizováno 31. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Krest_knihy_pozvanka

Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945 – 1992 zachycuje unikátní publikace profesora Vladimíra Simanova vydaná pod hlavičkou Národního zemědělského muzea (NZM). Informoval o tom náměstek NZM Jiří Houdek.

Mezi odborníky vysoce ceněná kniha nabízí komplexní pohled na vývoj lesnictví a jeho jednotlivá odvětví v českých zemích. Autor zachytil rychlý vývoj po 2. světové válce, tedy v období, kdy vývoj spěl od manuálních technologií až po současnou vysokou technickou úroveň. Koncentrace vlastnictví a správy lesů do rukou státu vytvořila podmínky pro velkovýrobní, investičně náročné strojové technologie, což umožnilo rychlou primární mechanizaci prací, unifikaci, vysoké využití strojů, zařízení a zdrojů. České lesnictví tak obohatilo světový fond poznání zejména v oblasti využití zemědělských traktorů pro soustřeďování dříví, lanových dopravních zařízení (lanovek), strojního odvětvování a v oblasti hygieny práce s mechanizačními prostředky, včetně tvorby pracovních režimů.

„Pro muzeum je velká čest, že mohlo tuto publikaci vydat. Publikaci, která zrcadlí nejen vývoj lesnické techniky, nýbrž také život a práci vynikajícího odborníka a zejména výjimečného člověka. Je to unikátní a čtivý odkaz dalším generacím, aby v podobné práci pokračovali,“ říká vedoucí Oddělení vědy a výzkumu NZM  Jitka Balcarová, která s profesorem Simanovem knihu připravovala.

V rámci veletrhu Silva Regina bude publikace slavnostně pokřtěna a představena veřejnosti. Křtu knihy se zúčastní náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Vašíček a za Národní zemědělské muzeum jeho náměstek Jiří Houdek. Ten o knize říká: „Lesnická technika prodělala za padesát poválečných let obrovský rozvoj. Právě to tato kniha našeho nejvýznamnějšího odborníka dokumentuje.“

Postupně budou následovat práce o českém lesním školkařství a lesním hospodářství. „Je třeba si uvědomit, že retrospektivní pohledy jsou nezbytné pro posouzení současného vývoje a pro zdárný budoucí rozvoj tohoto oboru,“ připomíná Balcarová. Díky spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Lesnická práce proběhne křest knihy v úterý 5. dubna 2016 od 11.30 hodin. V expozici Lesnické práce bude kniha také k prodeji.

Naše voda, obal publikace a pozvánka: NZM

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině