Na turisty čeká u osady Skuhrov další obnovená studánka

Aktualizováno 2. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

studánka

V posledních letech se obce, kluby, nadšenci i další subjekty pustily do jejich obnovy s velkým zaujetím. V polovině září se tak díky státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) představila v novém kabátě představila i studánka v lese nad osadou Skuhrov u České Třebové.

Název studánky U Panny Marie má své opodstatnění. Vytéká totiž ze základů kamenné napodobeniny jeskyně s křížkem, uvnitř které je socha zmíněné světice. Proč zde byl křížek, který dle vytesaného jména nechat kdysi vytvořit P. Koukol, umístěn, to se bohužel zjistit dosud nepodařilo. Lesníci z lanškrounské lesní zprávy nechali sochu zrestaurovat a studánku a její okolí upravit v rámci Programu 2020, který má za úkol zajistit cíle veřejného zájmu v lesích a v jehož rámci může veřejnost zasílat své náměty na konkrétní akce či opatření na pozemcích Lesů ČR. Restaurování sochy se ujala Marie Kudrnka – Vamberská z Pardubic. Podle jejích slov musely být opravy provedeny ve velkém rozsahu. Ve spodní části chyběl materiál, bylo třeba jej doplnit a de facto spodní část sochy vytvořit znovu. „Nahoře zbylo jen torzo mříže, museli jsme oslovit kováře, který vyrobil kovové součásti nové. Dále bylo třeba zajistit stabilitu sochy a očistit jí od nánosů nečistot. Také písmenka byla zvětralá a text v němčině se musel za pomoci odborníka zcela obnovit,“ přiblížila Marie Kudrnka – Vamberská s tím, že práce byla komplikovaná o to víc, že probíhala v nepřístupném terénu.

Naše voda – Magdalena Machová, foto: LČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství