Na Tismenickém potoce stavbaři řízeně protrhli přehrazení

16. ledna 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

jordan-dno

V rámci probíhající revitalizace táborského rybníku Jordán stavbaři nyní řízeně pod vodopádem Tismenickém potoku řízeně protrhli sedimentační hrázku. O postupu prací informovala táborská radnice.

Projektant nyní připraví technické řešení  stavby vývařiště vody, která bude šachtou vytékat pod vodopádem.

Voda z Jordánu nyní odtéká gravitačně přes štolu, část je čerpána na sádky Štičí líhně Esox. Pokračují také práce na šachtě uzávěrů (jádrové vrstvy omítek).

Jordán je i nadále pod dohledem archeologů.  A  jak dokládají události z minulého týdne, nezbytná je stále přítomnost pyrotechniků.

Projekt pokračuje II. a III. etapou – tedy těžbou sedimentu, jeho ukládáním na mezideponii a převozem na skládky v Plané a Dražicích.

Provedení suchých zkoušek uzávěrů zhotovitel plánuje na 27. leden.

Zdroj a ilustrační foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství