Na Světový den vody je možné navštívit některé ČOV ve Středočeském kraji

Aktualizováno 19. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Ceska-Lipa-COV21

Při příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. března, pořádá společnost středočeská vodárenská společnost (1. SčV, a. s.) tradičně dny otevřených dveří v různých vodárenských zařízeních. Připomněla to dnes mluvčí 1.SčV, a.s. Kristina Blaszcyková.

Letos lze podle ní navštívit úpravnu pitné vody v Příbrami – Kozičín či například čistírny odpadních vod v Příbrami, Sedlčanech, Říčanech, Českém Brodě či Jesenici. „Prohlídky vodárenských zařízení mají stále větší ohlas. Oblíbily si je především školy, které je využívají jako doplněk k výuce. Návštěvníci se mohou seznámit jak s technologií úpravy pitné vody, tak i s čištěním odpadních vod, které nemalou měrou přispívá k ochraně životního prostředí a k zlepšování kvality povrchových vod,“ uvedla Blaszcyková.

Vodohospodáři organizují podobné dny otevřených dveří již několik let, a to ve spolupráci s místními samosprávami ve městech, kde se dotyčný provoz nachází. V letošním roce nebudou chybět exkurze dočistíren odpadních vod (ČOV). Ve čtvrtek 22. března se jejich brány otevřou v Říčanech a Sedlčanech. O den později mohou zájemci navštívit ČOV v Jesenici. 23. a 24. března bude veřejnosti k dispozici ČOV v Příbrami a 26. března pak také v Českém Brodě. Na Světový den vody 22.března nahlédnou lidé i do provozu úpravny pitné vody v Kozičíně.

„Během prohlídek poskytnou návštěvníkům odborní pracovníci základní informace k technologiím, které daný provoz využívá. Exkurze začínají vždy v devět, deset, jedenáct a třináct hodin,“doplnila Blaszczyková s tím, že větší skupiny nebo školní prohlídky je nutné předem ohlásit přímo u ní na telefonu 318 622 631. Po domluvě je možné sjednat i náhradní termín v jiný den.

1. SčV, a.s. je  provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst na Příbramsku, Praze-západ a Praze-východ. Společnost zásobuje pitnou vodou 110 000 obyvatel a spravuje 777 kilometrů vodovodní sítě a 534 kilometrů kanalizačních stok. K lepší a dostupnější informovanosti  zákazníků slouží zákaznické centrum v Příbrami a kontaktní místa v Sedlčanech, Mníšku pod Brdy, Říčanech,Českém Brodě a Jesenici a bezplatná  zákaznická  linka 800 454 545.

Společnost  je členem skupiny Veolia Voda, která  je největší světovou společností v oblasti vodohospodářství.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace