Na Slezské Hartě je do konce srpna povolen nonstop rybolov

14. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

rybáři

V rybářském revíru Slezská Harta 1A je do konce srpna povolen rybolov non­stop. Informoval o tom Moravskoslezský deník s tím, že revír získal v těchto dnech potřebnou výjimku.

Výjimku konkrétně získal územní svaz Českého rybářského svazu (ČRS) v Ostravě od ministerstva zemědělství. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství stanoví v prováděcím předpisu mimo jiné povolené denní doby lovu rybářských revírech. Například v měsíci srpnu jsou denní doby lovu ryb v pstruhových revírech od 6 do 22 hodin, v mimopstruhových revírech od 4 do 24 hodin.

„Většina lovících stanovené denní doby lovu respektuje, jsou však také rybáři, kteří riskují ztrátu povolenky a následné kárné řízení podle Stanov ČRS a loví v letním období i po půlnoci. Právě tento přestupek proti stanovené denní době je v současnosti jedním z nejčastějších důvodů pro odebrání povolenky až na jeden rok a udělení pokuty ve správním řízení od státní správy rybářství. Profesionální a dobrovolní členové rybářské stráže proto nárazově provádějí noční kontroly u atraktivních i malých revírů. Jen za období od 1. července zaregistrovali členové profistáže jedenáct případů porušení shora uvedených pravidel,“ informoval Přemysl Jaroň, jednatel územního výboru Českého rybářského svazu v Moravskoslezském kraji.

V souladu s požadavky členů ČRS na umožnění nočního lovu žádá územní svaz ČRS Ostrava ministerstvo zemědělství o povolení výjimky k lovu ryb non­stop ve vybraných revírech. V minulosti to byly například revíry Stonávka 2A, Odra 1A nebo Morava 19A. „Koncem dubna jsme požádali o výjimku na revíry Slezská Harta 1A a Morava 17A na období od 16. června do 30. srpna – jak pro letošní, tak pro příští rok. Po mnoha urgencích a doplněních žádosti jsme rozhodnutí o přidělení výjimky obdrželi pouze pro revír Slezská Harta. Platí od 8. do 30. srpna pro rok 2013 a na celé požadované období v roce 2014. Pro revír Morava 17Abyla naše žádost zamítnuta,“ upřesnil Jaroň.

Pokud tuto výjimku držitelé povolenek využijí, pak musí respektovat tato nařízení: od půlnoci do čtvrté hodiny ranní musí osvětlit místo rybolovu bílým neoslňujícím elektrickým světlem – v žádném případě to však nesmí být otevřený oheň. Pokud rybář loví i po 24. hodině, je povinen zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (evidence docházky a úlovku) nové datum a číslo rybářského revíru. Pokud předchozí den držitel povolenky neulovil žádnou rybu, je povinen prázdný řádek v tomto dni proškrtnout.

Zdroj: Moravskoslezský deník

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka