Na říčce Hané funguje pěkný rybí přechod

Aktualizováno 17. března 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Kyneta ny rybím přechodu na Hané - foto David Vesely, AOPK

Na říčce Hané u Nezamyslic byl v rámci akce Ochrany přírody a životního prostředí (OPŽP) Povodím Moravy zrušen pevný jez, stupeň byl snížen a zbylé převýšení překonáno balvanitým skluzem. Oznámila to Agentura Ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Balvanitý skluz je konstruován tak, aby byl migračně prostupný v širokém rozpětí hodnot průtoků. Při minimálních průtocích teče voda kynetou v ose skluzu, kterou tvoří řada bazénků oddělených kamennými přehrážkami.

„Během zvyšování průtoků se miskovitě prohnutá plocha skluzu osazená balvany postupně plní. Při normálních a zvýšených průtocích pak je celý skluz zatopený vodou o dostačně velké hloubce a různé rychlosti proudění,“ vysvětlil ve zprávě AOPK Jan Koutný. V ploše skluzu jsou i místa s nulovou rychlostí proudění, kde si ryby vyčerpané výstupem mohou odpočinout. „Takové řešení by mělo v budoucnu umožnit průchod celému rybímu společenstvu, včetně méně zdatných rybích plavců. Domníváme se, že výše popsané řešení balvanitého skluzu reprezentuje jeden z nejvhodnějších způsobů migračního zprůchodnění v případech, kdy nelze migrační bariéru zcela odstranit,“ dodal Koutný.

Zdroj: AOPK

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě