Na podporu návštěvnosti národních parků půjde dalších 150 milionů korun

16. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

NP Podyjí - kamenné řečiště Dyje

Ministerstvo životního prostředí uspořilo 150 milionů korun na léta 2013 a 2014, ze kterých podpoří rozvoj návštěvnické infrastruktury v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a jeskyních ČR. Informoval o tom dnes mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

Celkový objem investic do návštěvnické infrastruktury se může navýšit o dalších 65 milionů korun z evropských fondů. „Projekty, ve kterých se lidé nedozvídají o přírodě z knih a letáků, ale sami přírodu aktivně objevují, aktivně podporuji. Z našich provozních výdajů jsme za poslední roky ušetřili díky škrtům v mandatorních výdajích, nebo díky centrálním nákupům elektřiny a telekomunikačních služeb. Proto si v letos a příští rok můžeme dovolit investovat do povalových chodníků, informačních cedulí, rozhleden, pozorovatelen, stojanů na kola nebo přístřešků proti dešti. Národní parky, CHKO a jeskyně tak svým návštěvníkům nabídnou lepší komfort a uživatelský servis,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský a dodává: „Jsem rád, že jedna z prvních věcí, kterou jsem mohl dokončit po svém předchůdci, je uvolnění připravených peněz na konkrétní projekty pro návštěvníky přírody.“

V národních parcích a chráněných krajinných oblastech bude moci být komplexně obnovena návštěvnická infrastruktura, opraveny cesty pro cyklisty, nebo zpřístupněny méně dostupné přírodní krásy i osobám s tělesným handicapem. Do projektu je zapojeno šest rezortních organizací: AOPK ČR, Správa NP České Švýcarsko, Správa KRNAP, Správa NP Šumava, Správa NP Podyjí a Správa jeskyní ČR.

Na konkrétní projekty rezort přispěje až 100 procenty. Zhruba 7,2 milionu z celkových 150 milionů pak bude sloužit jako desetiprocentní podíl na spolufinancování z evropských fondů, jejichž 90% spoluúčast bude představovat necelých 65 milionů korun. Výsledná částka investic do návštěvnické infrastruktury může dosáhnout až 215 milionů korun z národních i evropských peněz. Čerpání peněz z Operačního programu Životní prostředí už bude záviset na samotných žadatelích.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství