Na Olomoucku chystají řadu protipovodňových opatření

16. března 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

pov

Do roku 2019 plánuje Povodí Moravy, s.p. investovat do protipovodňové ochrany v Olomouckém kraji celkem 3,011 mld. Kč. Oznámila to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Po katastrofální povodni v roce 1997 bylo v následujících letech nejprve nutné vypořádat se s následky, které velká voda způsobila a ihned poté navázat budováním nových protipovodňových staveb. „Jako nejúčinnější opatření je považována prevence, tedy budování vhodných protipovodňových opatření“, říká generální ředitel Jan Hodovský.

Chráněno tak v budoucnu může být například město Litovel za cca 464 mil. Kč, město Hranice na Moravě za 278 mil. Kč, město Lipník nad Bečvou za 78 mil. Kč a pokračovat budou také další stavební práce v samotné Olomouci za 890 mil. Kč s cílem ochránit město před více než dvousetletým průtokem. Podobu III. etapy Programu prevence před povodněmi (2014-2019) představil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. začátkem března na Krajském úřadě olomouckého kraje.

Kromě investice do nových protipovodňových opatření bude státní podnik upravovat také stávající stavby. „V letošním roce budeme realizovat hned několik staveb o celkovém objemu 32,9 mil. Kč. Jedná se například o úpravy jezu Bolelouc, další plánovanou investici do vodního díla Plumlov nebo jezu Litovel“, upřesňuje Hodovský.

Povodí Moravy, s.p. musí provádět také každodenní údržbu na tocích. Jde především o práce na upravených vodních tocích spočívající v odstraňování sedimentů v intravilánech měst a obcí a dále pak v sečení a odstraňování náletové vegetace nebo probírky vysazených břehových porostů. V olomouckém kraji plánuje státní podnik pro tento rok takto investovat 41,9 mil. Kč.

Naše voda, vizualizace: PM

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině