Na Nesytu můžete sledovat vodní ptáky z pozorovatelen

Aktualizováno 14. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Rybářství a rybníkářství

ornit

Dvě nové ornitologické pozorovatelny v NPR Lednické rybníky jsou již zpřístupněny a lze je plně využívat. Informovala o tom Agentura ochrana přírody a krajiny.

Správa CHKO Pálava dlouhou dobu usilovala o vybudování veřejně přístupných pozorovatelen, které by zlepšily možnosti pozorování ptáků a také zpřístupnily území NPR Lednické rybníky širší veřejnosti.

Na podzim roku 2013 se podařilo dvě takové pozorovatelny vybudovat z dotačních prostředků AOPK. Od jara obě nové stavby umožní místním návštěvníkům i odborné veřejnosti pohled na rybníky a pozorování vodních ptáků z krytých, vyvýšených míst, aniž by docházelo k nadměrnému rušení či jiným negativním zásahům do chráněného území.

Obě najdete na březích rybníka Nesyt. Jedna je na východním břehu na okraji tzv. Koňského pastviska u Hlohovce a druhá na severním břehu u Sedlce. Jsou celodřevěné na betonových základech a vhodně maskované, navíc vybavené informační tabulí s druhy ptáků.  Na focení i dalekohled je vhodný stativ. Ochranáři vyzývají návštěvníky, aby zařízení neničili a neznečišťovali.

TT, foto: AOPK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství