Na Národní třídě v Praze se můžete vydat do nitra země

Aktualizováno 10. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Macocha-328x246

Akademie věd České republiky (AV ČR) připravila pro zájemce ve své budově na adrese Národní 3, Praha 1 výstavu „Cesty do nitra Země“ věnovanou projektům hlubinného vrtání. Portál Naše voda o tom informovalo Středisko společných činností AV ČR.

Výstava potrvá do 24. dubna, výstavní prostory jsou otevřeny v pondělí až pátek v době od 10.00 do 18.00 hodin, konkrétně jde o sál ICAVI na uvedené adrese. Cílem expozice je seznámit veřejnost s výsledky významných mezinárodních vrtných projektů. Kromě velkoformátových fotografií jsou vystaveny i ukázky vrtných jader.

Hlubinné vrtání do zemské kůry, ať už na kontinentech nebo pod mořským dnem, představuje významný příspěvek věd o Zemi k řešení největších výzev současného světa. K nim patří mj. ochrana životního prostředí, zásobování rostoucí světové populace nerostnými surovinami, energií a pitnou vodou, vyrovnání se s globálními změnami klimatu, ochrana společnosti před přírodními katastrofami a účinné územní plánování pro rozvoj bydlení a dopravy. Výzkum prováděný s pomocí vrtů je nezbytným předpokladem vědeckého pokroku při poznávání stavby zemského tělesa a pro pochopení procesů probíhajících uvnitř Země – poskytuje totiž jediná přímá data pro ověřování stávajících hypotéz, založených na pozorováních a měřeních na zemském povrchu.

Detailní informace: http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (propast Macocha)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině