Na Mostecku probíhá rekonstrukce výtlačného řadu Skršín – Chrámce

18. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci výtlačného vodovodního řadu ze Skršína do vodojemu Chrámce. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Obec Chrámce je zásobována vodou z oblastního vodovodu Most. Voda je gravitačně přivedena z vodojemu Bedřichův Světec do vodojemu Skršín. Odtud je čerpána přívodním řadem do vodojemu Chrámce, odkud je gravitačně distribuována do spotřebiště.  Výtlačný řad Skršín – Chrámce z litiny průměru 100 mm byl uveden do provozu v roce 1975. Řad je vedený v poli a jednou podchází komunikaci. Je opakovaně poruchový.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm. Rekonstrukce bude provedena k okolnímu prostředí šetrnou bezvýkopovou technologií Burstlining, která spočívá v rozříznutí a roztlačení stávajícího potrubí působením řezací hlavy při současném zatahování nového sanačního potrubí do stávající trasy. Rekonstrukce bude probíhat po úsecích max. 100 metrů, vymezených startovacími a cílovými jámami. Celková rekonstruovaná délka je 1 444 metrů. Součástí stavby je osazení podzemního hydrantu, který bude sloužit k odkalení řadu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (včetně významné strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace