Na Moravě jsou zákazníci se službami vodáren spokojeni

5. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ČOV přidávání kyslíku - IMG_3884

Se službami, které nabízí společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (MOVO),  je spokojeno téměř 94 procent respondentů. Vyplynulo to z telefonického průzkumu agentury IBRS, o jehož výsledcích informovala mluvčí MOVO Markéta Bártová.

Průzkum, jehož prostřednictvím zjišťuje MOVO spokojenost svých smluvních zákazníků už osm let, proběhl v průběhu letošního září a října. Průzkum realizuje MOVO ve spolupráci s nezávislou externí agenturou IBRS – International Business and Research Services s.r.o. formou telefonického dotazování na vzorku 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Spokojenost 94 procent respondentů je nad úrovní dlouhodobého benchmarku trhu. Tzv. benchmark trhu neboli průměrná hodnota pro podobné segmenty trhu, dosahuje zhruba 88 procent, říká Miloš Rybáček, jednatel společnosti IBRS. „Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má parametr kvality vody a spokojenost s plynulostí dodávky vody. U obou parametrů je spokojenost vysoká napříč všemi segmenty“, dodává Miloš Rybáček.

S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 94 procent respondentů, což je stejný výsledek jako vloni. Trend používání vody z vodovodu na pití z minulých let stále pokračuje, celkem 91 procent respondentů uvedlo, že vodu z kohoutku pije. Vysoká je rovněž spokojenost s plynulostí dodávky vody – celých 98 procent. Téměř 100 procent ze 700 dotazovaných bylo v minulém roce spokojeno s jednáním a vystupováním našich montérů nebo odečítačů.

S dostupností informací je nyní spokojeno 80 procent dotazovaných, s jejich kvalitou pak 76 procent. Nejvyšší spokojenost pak deklarují v posledních letech zákazníci ze segmentu bytových družstev a firem. S vyřízením požadavku na zákaznickém centru je spokojeno 72 procent respondentů. V posledních 12 měsících navštívilo 5 procent zákaznické centrum, 7 procent telefonovalo na zákaznickou linku.  Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší podle segmentů.

U individuálních zákazníků se preferovaný způsob odvíjí od věku a vzdělání respondentů – mladší a s vyšším vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (internet, SMS, e-mail), naopak starší upřednostňují tradiční formy – zejména brožury a letáky. Zákazníci z řad firem a bytových družstev či sdružení jednoznačně upřednostňují elektronickou komunikaci, tento trend ještě rok od roku posiluje. „Závěry průzkumu budeme zohledňovat při dalším směřování zákaznické komunikace a celkovém zlepšování poskytovaných služeb,“ konstatuje mluvčí.

Naše voda, foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace