Na Máchově jezeře začnou s odbahňováním

Aktualizováno 2. listopadu 2016 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Rybářství a rybníkářství

doks

Příští týden začnou plánované práce v Dokeské zátoce Máchova jezera. Úpravy by měly přispět k větší čistotě jezera, které se každoročně potýká se zvýšeným výskytem sinic, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zátoka bude odbahněna, bude opravena hrázka a výpustní zařízení. Kromě Dokeské zátoky bude opravena i hrázka v zátoce Břehyňské. Investorem akce je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která Máchovo jezero jako státní majetek spravuje.

„Tím, že se Dokeská zátoka odbahní, vznikne rezerva pro zachycování splavenin z povodí Robečského potoka.  Ty se tak nedostanou přímo do jezera,“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Samotné odbahnění zátopy Máchova jezera by výskyt sinic nevyřešilo, protože do jezera by se stále dostávaly nové živiny. Navíc by se v případě odbahňování zátopy celého jezera zvířil sediment a tím se masivně uvolnil fosfor do vodního sloupce. Byl by tak narušen současný stav, kdy je fosfor bezpečně vázán v již usazeném sedimentu. Aby se zamezilo přísunu živin (hlavně fosforu) do jezera, je potřeba řada opatření, které identifikovala studie „Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka“ z roku 2009 [1].

Máchovo jezero se začalo vypouštět začátkem října, aby hladina před zahájením prací klesla o potřebného 1,7 metru. Práce se ukončí během podzimu, za příznivých podmínek by se měla hladina jezera dostat do normálního stavu do začátku turistické sezóny.

Zdrojem financí je Operační program Životní prostředí. Práce si vyžádají asi 18,7 milionu korun.

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství