Na Jordánu pokračuje výstavba provizorní hráze

Aktualizováno 18. června 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Rybářství a rybníkářství

ilustrační foto

V rámci revitalizačních prací na táborském rybníku Jordán pokračuje výstavba provizorní hráze mezi plaveckým bazénem a protějším břehem. Uvedlo to dnes město Tábor.K dnešnímu dni je hotovo60 metrůdělící hrázky, k jejímuž budování slouží i zemina, která je nadále navážena na deponii v prostoru Sokolské plovárny.

Šachta na objektu uzávěrů pod ulicí U Stadionu Míru je nyní hluboká18 metrů. Objekt uzávěrů bude po dokončení tvořen třemi základními částmi. Jedná se o spodní armaturní komoru, ve které bude umístěna technologie vlastních výpustí, komín – přístupovou šachtu a vlastní nadzemní část – vstupní objekt. Upouštění vody násoskou je stále pozastaveno. Voda z nádrže tak řízeně odtéká jen přes Štičí líheň Esox.

Podobně rybník Košín má v současnosti zastaven odtok vody, resp. průtok vody košínskou nádrží je na minimální úrovni. Hloubka vody v Košíně nyní dosahuje cca5 m.

V souvislosti se zastavením poklesu hladiny vody byl zaznamenám snížený výskyt mlžů na březích Jordánu. Sběr mlžů a pyrotechnický průzkum pokračují, stejně tak jako archeologický průzkum, který se v této fázi zaměřuje na obnažené a pyrotechnicky vyčištěné břehové partie a hráz.

 
 
Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství