Na jezu v Kadani se uskuteční stavebnětechnický průzkum

4. srpna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Ohře - IMG_4803

Kvůli opravám na dolním jezu v Kadani je nutný stavebnětechnický průzkum, pro který bude třeba snížit hladinu vody v nadjezí a obnažit tak na tři dny konstrukci jezu. Jak přitom dnes informoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský, stane se tak ve dnech 12., 18. a 19. srpna 2015.

Průzkum zajistí potřebné podklady pro zhotovení projektové dokumentace na opravu konstrukce jezu. „Pro provedení oprav na konstrukcích jezu potřebujeme znát kvalitu jak povrchových, tak i vnitřních konstrukcí, aby bylo možné vyprojektovat odpovídající technické řešení. V rámci průzkumných prací budou odvrtány vzorky betonů a zjištěny další podrobnosti o stavebních konstrukcích,“ uvedl Svejkovský.

Snížení hladiny vody v nadjezí pro zmíněný průzkum bude zajištěno prostřednictvím malé
vodní elektrárny na pravém břehu Ohře, která bude muset mít tuto mimořádnou manipulaci
povolenou příslušným vodoprávním úřadem. Kontrolu rybí obsádky v území s dopadem snížení hladiny vody v Ohři bude provádět Český rybářský svaz. „Pro průzkumné práce jsou v tomto období nejvhodnější průtoky vody v Ohři. Průzkum se nyní obejde bez náročného a finančně nákladného jímkování,“ dodal Svejkovský.

Naše voda, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství