Na jezu v Hranicích proběhne pravidelná údržba

1. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodáci řeka - IMG_0775

Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích bude začátkem září vypuštěna. Informoval o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že Povodí Moravy provede mimořádnou srážku pro plánovanou opravu a údržbu pohyblivého jezu, včetně nadjezí.

Státní podnik zahájí vypouštění jezu v pondělí 5. září, práce budou ukončeny nejpozději 25. září. Povodí provede ve dnech 5. – 25. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Ta proběhne z důvodu plánované opravy technologie jezu a údržby jezových segmentů, včetně klapek. Současně bude probíhat odstranění naplavených stromů v nadjezí, vyčištění svodných kanálů a sběrných studní. Vypuštěná jezová zdrž navíc umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody, i fotodokumentaci dna celého nadjezí z hlediska vývoje nánosů.

Letošní srážka je mimořádná z důvodu plánované opravy technologie jezu, konkrétně se jedná o opravu převodovky, proto je její průběh předběžně plánovaný na 21 dní. Doba, po kterou bude jez vypuštěný, ale může být zkrácena v případě, kdy budou opravy dokončeny v kratším časovém období. Běžná každoroční údržba trvá zpravidla jeden týden.

Zahájení vypouštění zdrže začíná každý rok první pondělí měsíce září. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky. Celá akce probíhá dle platného manipulačního řádu vodního díla. Po dokončení prací a kontrole začne Povodí Moravy vodní dílo opět napouštět.

Vzhledem k loňské nepříznivé hydrologické situaci v povodí Bečvy, kdy na Rožnovské, Vsetínské Bečvě a Bečvě byly opakovaně dosaženy hranice sucha, se Povodí Moravy rozhodlo na jezu Hranice srážku neuskutečnit. Důvodem byla obava o možné ohrožení vodních živočichů.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (vodáci – jiná lokalita)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství