Na horních tocích v povodí Moravy je led do 5 centimetrů

Aktualizováno 19. února 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

pozor na tenký led

Toky v povodí Moravy zůstávají vesměs bez ledových jevů, pouze v horních úsecích toků se vyskytuje zámrz do5 cm. Uvedlo to dnes Povodí Moravy ve své pravidelné zprávě.

Nadále zůstávají zamrzlé jezové zdrže a vodní plochy, s tloušťkou ledu do20 cm. Místa časté tvorby ledových bariér jsou v současnosti volné a bez zjištěných problémů. Při ochlazení se předpokládá obnova souvislé ledové vrstvy a tvorba ledových jevů, především pak na horních tocích.

V důsledku tvorby ledových jevů může docházet ve vodoměrných profilech ke vzdouvání hladin a ovlivňování vyhodnocování průtoků vodoměrnými stanicemi.

„V následujícím týdnu očekáváme nárůst sněhové pokrývky, v první polovině týdne zejména ve vyšších polohách a koncem týdne je možnost zvyšování sněhových zásob na celém území,“ uvedlo povodí s odkazem na meteorology.

Povodí znovu upozorňuje, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Vodní  nádrže  Bojkovice,  Boskovice,  Fryšták,  Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině