Na Dyji se po letech vrátily ohromné ledové kry. Dříve pravidelně formovaly její břehy

9. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

04_ledov_kry

Tuhé mrazy posledních týdnů nabídly návštěvníkům Národního parku (NP) Podyjí nezvyklou podívanou – kromě zamrzlé znojemské přehrady i velké ledové kry nahromaděné v oblasti Devíti mlýnů. Připomíná to březnové vydání Podyjských e-listů.

Jev pravděpodobně způsobilo velké kolísání průtoků v řece pod Vranovskou přehradou. Voda dokázala stovky kilogramů těžké ledové kolosy posunout z vodní hladiny i několik metrů z břehu řeky. V minulosti se tento proces opakoval téměř každý rok a z nyní zarostlých břehů Dyje dělal oblázkové pláže.

Ledové kry se dříve na dnešním území Národního Parku Podyjí objevovaly pravidelně. Teď je z nich spíše unikátní podívaná.„Prohlédneme-li si staré fotografie údolí Dyje pod Vranovem pořízené před výstavbou Vranovské přehrady, můžeme si všimnout dosti nápadné skutečnosti. Na mnoha místech neexistoval pobřežní stromový porost, protože kry unášené každoroční jarní povodní odstranily vše, co jim na březích stálo v cestě,“popisuje vedoucí speciální ochrany přírody Národního parku Podyjí Martin Škorpík. Ledové dřenice, jak se tomuto jevu říká, vytvářely na vhodných místech pozvolný přechod mezi souší ařekou v podobě štěrkových lavic a pláží.

„A nejen to. Unášené kry dokážou pohybovat i velkými balvany v korytě, prohlubovat říční dno, tvořit boční tůně a nové ostrovy. Případně při zablokování koryta připravit řece úplně novou cestu,“ dodává Škorpík. Vybudováním Vranovské přehrady z břehů řeky výše zmíněné štěrkové pláže, holé ostrůvky a břehové nátrže zmizely. Zanikla tak velmi cenná a zajímavá přírodní stanoviště. Z přehrady je vypouštěna na zimu relativně teplá voda ze dna nádrže a změny průtoků zabraňují vytvoření kompaktní vrstvy ledu. Dyje v národním parku je sevřena Vranovskou a Znojemskou přehradou. Ty zásadně ovlivňují její charakter i chování v zimě. Jak vypadá podobná řeka bez vlivu přehrad v zimě, mohou lidé vidět například na Berounce v oblasti Křivoklátska. Ledové kry tam pravidelně formují její břehy. Letos se díky velice tuhé zimě objevily i na Dyji.

FOTO: David Grossmann, Správa Národního parku Podyjí

Původní text byl publikován jako součást pravidelného seriálu Správy Národního parku Podyjí v týdeníku Znojemsko

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině