Na dotace ke zvýšení kvality vody dosáhne méně měst a obcí

27. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Barák - Beneš - Drahovzal - IMG_20150427_103330

Řada měst a obcí nedosáhne v současném programovém období na dotace na zlepšování kvality vody. Důvodem je podle předsedy Komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Pavla Drahovzala zpřísnění podmínek pro čerpání podpor, které připravilo Ministerstvo životního prostředí.

Podle Drahovzala tak bude moci o podporu žádat méně měst a obcí než dosud, a hrozí tak i zdražení vody pro běžné občany. SMO ČR proto volá po změně připravované legislativy a po zahájení konstruktivního dialogu mezi předkladateli právních předpisů, odbornou veřejností a samosprávou. Připravované právní předpisy mimo jiné počítají s tím, že by se mohly realizovat pouze takové projekty, kde se bude stavět tzv. oddílná kanalizace. V České republice je však nejvíc tzv. jednotné kanalizace, náklady s ní související by však neměly být „uznatelné“. Tedy nemělo by být možné na ně čerpat evropské dotace. Přitom právě prostřednictvím jednotné kanalizace se v České republice odvádí většina odpadní vody a města a obce s ní počítaly i v současném programovém období.

„Pokud by se jednotná kanalizace vyloučila z uznatelných dotačních nákladů, znamenalo by to zmařené investice související s přípravou a schvalováním projektů z oblasti čistoty vod v končícím programovém období v řádu stovek milionů korun,“ varoval dnes na setkání Sdružení oboru vodovodů a kanalizací s novináři Drahovzal. „A protože příprava projektu a jeho vlastní realizace vždy nějakou dobu trvá, hrozilo by navíc, že se peníze v novém programovém období ani nestihnou čerpat,“ uvedl představitel SMO ČR.

Svaz také nesouhlasí se zamýšleným zpřísněním limitů pro vypouštění odpadních vod. Vedlo by totiž ke zvýšení nákladů vlastníků i provozovatelů čistíren odpadních vod, což by v konečném důsledku skokově zdražilo stočné pro koncové uživatele – tedy širokou veřejnost.

Více na www.smocr.cz

Naše voda, foto ze setkání s novináři: Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace