MŽP zveřejnilo metodiky vyhodnocení povodňových rizik

30. června 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo a veřejně zpřístupnilo metodiky pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Portál Naše voda o tom dnes informoval mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Zmiňované informace jsou k dispozici na webových stránkách www.povis.cz v části „ke stažení“ pod položkou „Implementace povodňové směrnice“.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině