MŽP zve na semináře k programu LIFE, prioritou je i voda v krajině

14. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

mlok skvrnitý Chyše

Ministerstvo životního prostředí zahájilo (MŽP) v Českých Budějovicích sérii informačních seminářů, které jsou určeny zájemcům o program LIFE. Jak dnes připomněl PR specialista projektu Czech LIFE Oto Klikar, cílem je co nejvíce motivovat žadatele k předkládání projektových návrhů do tohoto programu.

V minulosti totiž podle něj žadatele odrazovala složitá příprava projektové dokumentace a s ní spojené náklady. Informační semináře organizuje MŽP jako doprovodnou aktivitu k vyhlášení výzvy Evropské komise k předkládání žádostí do program LIFE. Současně běží i národní výzva k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů a nově také žádostí o finanční podporu na přípravu a zpracování projektové dokumentace.

„Příprava projektu je administrativně i časově náročná a může zabrat několik měsíců. Informace získané na těchto seminářích mohou žadatelům v mnohém usnadnit práci. Zorientují je v programu LIFE a pomohou jim tak zrychlit celý proces přípravy. Předložení kvalitně zpracovaného projektového návrhu do výzvy je základním krokem k tomu, aby žadatelé získali finanční prostředky z programu LIFE,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. A pokračuje: “Po úspěšném startu v Českých Budějovicích probíhají dvoudenní informační semináře na dalších místech České republiky. Začátkem tohoto týdne v Ostravě v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a 16. – 17. června v brněnské Knihovně Jiřího Mahena.“

V Ostravě i v Brně budou odborníci z národního kontaktního místa přednášet o prioritních oblastech programu LIFE – „Příroda a biologická rozmanitost“(NAT/BIO), „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí“(GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“(GIC). Návštěvníci získají informace také o oblasti „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“(ENV) a o Podprogramu klima, které jsou důležité pro ambiciózní ekoinovační komerční subjekty zavádějící do praxe pilotní technologie nebo metody související s životním prostředím a klimatem. Součástí seminářů budou také prezentace úspěšně řešených projektů a seznámení s projektovými tématy.

V Ostravě se zájemci v terénu seznámí s projektem podpořeným z programu LIFE – Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, který byl úspěšně realizován v prioritní oblasti NAT/BIO. Více informací naleznete na http://life-moravka.kr-moravskoslezsky.cz/. V Brně mohou účastníci navštívit projekt LIFE2Water, který probíhá od roku 2014 a spadá do prioritní oblasti ENV. Další podrobnosti jsou k dispozici na http://www.life2water.cz/.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU. Program LIFE podporuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také informační kampaně nebo ochranu přírody a biodiverzity. Jednou z prioritních oblastí je také voda a životní prostředí. Program LIFE podpořil od roku 1992 realizaci čtyř tisíc špičkových projektů v oblasti životního prostředí a klimatu.

Bližší informace o programu LIFE jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life nebo na webu www.program-life.cz.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (mlok skvrnitý)

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka