MŽP udělí vinařům ocenění za ochranu syslů

22. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

vinice - západ Slunce - IMG_9675

Čeští i moravští vinaři budou mít od tohoto pátku nové, naprosto jedinečné ocenění. Jak totiž dnes informovala mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP) Petra Roubíčková, tímto oceněním bude speciální zlatá známka s vyobrazeným syslem.

První ochranné známky budou vinařům předány v pátek 24. června ve Velkých Pavlovicích. Nálepku ve stylu Zdeňka Polreicha, který uděluje známky kvalitním restauracím, dostanou nyní nově vinaři, kteří na svých vinicích hospodaří způsobem, který zde umožňuje život dnes už vzácným syslům. Akce, jež proběhne přímo na vinících, zahrnuje prohlídku a ukázku šetrného hospodaření i přítomnost sysla.  Slavnostního udělování ochranných známek se vedle zastupujícího ředitele odboru druhové ochrany MŽP Jana Šímy zúčastní ředitelka pořádající o. p. s. ALKA Wildlife Kateřina Poledníková, zoolog Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary, jako zástupce partnerské organizace a rovněž ředitel Národního vinařského centra Pavel Krška a ocenění vinaři.

Ochrana sysla v ČR:
V současnosti je v ČR celkem 4500–5000 syslů, kteří se vyskytují zhruba na 35 izolovaných drobných lokalitách, převážně na letištích, golfových hřištích či v kempech. Tento dříve plošně rozšířený druh byl považován za škůdce, ovšem neškodí na vinicích ani v sadech. Sysla ohrozily především změny v české a moravské krajině po druhé světové válce – scelování pozemků, intenzifikace obhospodařování a naopak upuštění od obhospodařování strojově nedostupných pozemků (mezí, menších luk a pastvin). Sysel proto vymizel z většiny území ČR, do současnosti se udržel pouze na lokalitách s pravidelně udržovanými trávníky.

„Sysli na vinici“ – ochranná známka:
Akce je realizována v rámci projektu „Realizace opatření záchranného programu sysla obecného na jižní Moravě“, který je financován z EHP fondů a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy. Na projektu spolupracuje obecně prospěšná společnost ALKA Wildlife, partnerem je Muzeum Karlovy Vary. Známka bude předávána přímo jen pro víno vyprodukované ve viniční trati s výskytem sysla v daném roce (není trvalá). Vinař dostane malé (2 cm) samolepky na lahve; větší samolepky (10 cm) na dveře a vysvětlující leták pro zákazníky.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony