MŽP podpoří finančně držitele krajské či celostátní ceny Zelená stuha

6. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

revitalizace-rokytka-2016

Obce, které loni uspěly v soutěži Vesnice roku, mohou od Ministerstva životního prostředí (MŽP) získat dotace na zlepšení zeleně, obnovu či budování cest nebo na podporu udržitelného rozvoje v těchto obcích. Informovala o tom dnes Jana Taušová z tiskového odboru MŽP.

Zájemci o finanční příspěvek z řad obcí oceněných Zelenou stuhou za péči o zeleň a  prostředí, včetně celorepublikového vítěze Zelené stuhy ČR [1], si podle Taušové mezi sebou rozdělí celkem 5,5 milionu korun. Žádosti mohou podávat na Státní fond životního prostředí ČR od 9. ledna do 31. prosince roku 2017. „Jedná se už o sedmou výzvu v tomto programu. Jeho cílem je poskytnout finanční ocenění držitelům krajské a celostátní ceny Zelená stuha [2]. Vítězné obce a města mohly poprvé o dotaci na projekty zlepšující stav zeleně na svém území žádat už v roce 2010. Od té doby tak žadatelé mohli v tomto programu čerpat 32,5 milionu Kč. Jeho cílem je nadále zlepšovat životní prostředí a kvalitu života ve městech a obcích a podpořit v nich udržitelný rozvoj,“ shrnuje Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU. „Maximální výše podpory na jeden projekt  a obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 400 tisíc korun. Držitel hlavní ceny pak může získat až 700 tisíc korun,“ upřesňuje Kříž.

Žádosti mohou zájemci o dotaci podávat od 9. ledna do konce letošního roku. Celková alokace činí 5,5 milionu korun. Podporu mohou obce získat na projekty, jako je např. obnova ploch a prvků zeleně v obci, přičemž součástí realizace může být i přeměna vodou nepropustných povrchů na propustné či polopropustné. „Peníze lze ale čerpat i na obnovu a budování cest, výstavbu či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péči o stávající vegetační prvky, včetně pořízení nezbytného technického vybavení,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace jsou určené i na revitalizace vodních toků a vodních ploch, demolici stávajících funkčně a esteticky neodpovídajících zařízení na veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s rázem dané obce. Příspěvek je možné získat rovněž na environmentální vzdělávání a výchovu. V tomto případě je podmínkou, aby projekty přispěly k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do ekologických aktivit, případně k péči o zeleň a přírodní prvky.

„Primárně budeme podporovat projekty na zastavěném a zastavitelném území obcí. Za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné zeleně i funkci rekreační, osvětovou či ekostabilizační, podpoříme i projekty na opatření mimo zastavěné území obcí,“ dodává náměstek Jan Kříž s tím, že navrhovaná opatření musí být v souladu s daným venkovským prostředím a realizace těchto opatření a projektů musí vést k celkovému zlepšení stavu veřejných prostranství a přírodních prvků zeleně v obci tak, aby byl zachován či obnoven celkový ráz venkova.

Poznámky:

[1] V loňském, 22. ročníku soutěže Vesnice roku soutěžilo celkem 251 obcí ze 13 krajů České republiky. Vítězem a držitelem titulu Vesnice roku 2016 se stala valašská obec Kašava. V celostátním kole o Zelenou stuhu ČR zvítězila středočeská obec Kostelní Lhota. Na druhém místě skončilo město Skalná z Karlovarského kraje, třetí příčku obsadila obec Osíčko ze Zlínského kraje.

[2] Ocenění Zelená stuha se uděluje v rámci soutěže Vesnice roku, do níž je MŽP zapojeno a podílí se tak na již tradiční celostátní kampani zdůrazňující význam českého venkova a jeho potenciál pro udržitelný rozvoj České republiky, a to nejen z hlediska hospodářského a sociálního, ale i environmentálního. O soutěž Vesnice roku je za dobu 20 let její existence značný zájem, každoročně se do ní hlásí kolem 300 obcí.

Dokumenty k výzvě: https://www.sfzp.cz/sekce/864/k-vyzve-1-2017/

MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (revitalizace Rokytka)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka