MŽP nově vymezuje ochranná pásma vod. Nikdo se to ale nedozví

Aktualizováno 18. dubna 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Oblast ochranného pásma

Nová evidence ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ), na které v současné době pracuje Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) nemusí být podle současné legislativy zanesena do katastrálních map.

Jak přitom potvrdil v rozhovoru pro portál Naše voda náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, v rámci evidence OPVZ jsou v současné době na MŽP k dispozici pouze neúplné údaje, které vznikly využitím dostupné části agendy při rušení okresních úřadů v letech 2002 až 2003. K tomu, aby evidence OPVZ odpovídala realitě, musela by být aktualizována data z katastru nemovitostí. To je ale problém. Data by měl do katastru logicky zapisovat Český úřad zeměměřičský a katastrální, ten ale nemá takovou povinnost stanovenou zákonem. MŽP proto navrhuje, aby se změnily příslušné prováděcí předpisy.

Zdroj: Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství

Naši partneři