MŽP bude preferovat projekty s významným ekologickým efektem

11. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Náměstek MŽP Kříž

Ve vodohospodářských projektech v Operačním programu životního prostředí (OPŽP) hodlá ministerstvo podporovat především takové projekty, u nichž bude prokazatelný významný ekologický efekt. Předpokládá to náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

O využití peněz z OPŽP diskutovalo minulý více než osm desítek starostů, představitelů jednotlivých svazků měst a obcí a vodohospodářů z Brněnska. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., tam totiž společně se Svazem vodovodů a kanalizací měst a obcí (SVKMO) a Sdružením vlastníků vodohospodářské infrastruktury uspořádala odborný seminář na téma Vodohospodářské projekty OPŽP.

Podle Kříže se ministerstvo životního prostředí bude v následujících letech snažit také o lepší osvětu při veřejných zakázkách, připravuje se také katalog nejčastějších pochybení v oblasti veřejných zakázek. To vše by mělo pomoci budoucím žadatelům o dotace v oblasti životního prostředí vyvarovat se nedostatkům, díky nimž pak mohou zůstat jejich žádosti nevyslyšeny. Náměstek Kříž také ve svém vystoupení na semináři vyjádřil také nespokojenost s vytvářením dvou regulačních prostorů v oboru – jednoho v rámci OPŽP a druhého mimo. „Oboru vodohospodářství chybí vize, zda má být samofinancovatelný nebo ne. Chybí mu pevná strategie, naopak dochází k jeho atomizaci,“ zhodnotil Kříž. „Na tomto místě bych proto rád poděkoval SVKMO s.r.o., že se snaží centralizovat tarifní oblasti a my se budeme snažit motivovat k tomu, aby i jinde vznikaly větší celky,“ zdůraznil Kříž.

Předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Jindřich Král seznámil přítomné s tím, jaké projekty a v jaké hodnotě jsou v současné době realizovány v rámci OPŽP v regionech, kde společnost působí. Jedná se celkem o investice za 11 miliard korun, které směřují do víc jak stovky projektů. Jak se změnila efektivita práce ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., jak ji v této společnosti měří, přiblížil přítomným ve svém vystoupení ekonomický náměstek generálního ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Jiří Lidmila. „Díky projektům, které byly financovány z dotací Evropské unie, se zvýšila délka provozovaných sítí, došlo k rekonstrukcím stávajících vodohospodářských objektů i budování infrastrukturního majetku. To vše zvyšuje nároky na provozovatele. Přesto se naší společnosti daří vytvářet zisk, vyplácet nájemné i dividendy.  „Hospodářský výsledek naší společnosti ovlivňují výrazně dva faktory. Prvním je výrazné snížení provozních nákladů, které vynakládáme na realizaci naší hlavní činnosti, tedy na provozování vodovodů a kanalizací. Daří se nám také v oblastech činnosti, tedy mimo výnosů z vodného a stočného. Jedná se o tržby z prodeje stavebního materiálu, stavebně-montážních činností či projekční a inženýrské činnosti,“ uvedl Lidmila.

Naše voda, foto z akce VAS (Jan Kříž)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace