MZE začne přijímat žádosti o kompenzace za sucho v červnu

22. března 2018 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

sucho - pole - IMG_4499

Podle sdělení Ministerstva zemědělství (MZe) začne příjem žádostí o kompenzace za škody způsobené suchem v roce 2017 ve druhé polovině června. Informuje o tom informační portál České zemědělské univerzity v Praze agris.cz.

MZe pracuje v úzké spolupráci s pracovním týmem Intersucha na využití datových výstupů projektu Intersucho k vymezení poškozených regionů a následného zjednodušení pro žadatele a kontrolní instituce. Vzhledem k rozdílným dopadům loňského sucha na jednotlivé katastry je třeba připravit systém, který umožní zohlednit dopady na podniky s přihlédnutím k výrazným regionálním dopadům sucha. Z toho důvodu bude příjem žádostí pro krmné i tržní plodiny realizován v období od 18. do 28. 6. 2018.

www.agris.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka