MZE rozdělí v Programu rozvoje venkova další více než miliardu korun

9. května 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Voda a naše peněženka

déšť - povodně IMG_0375

Ministr zemědělství Petr Bendl schválil pravidla pro 19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova (PRV), ve kterém mohou žadatelé o podpory získat 1,029 miliardy korun. Informoval o tom dnes mluvčí ministerstva Jan Žáček.

Žadatelé o podporu mohou získat dotace například na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, na poradenské služby, na obnovu lesů po kalamitách nebo na podporu společenských funkcí lesa. Zemědělci, potravináři a lesní hospodáři, kteří chtějí v 19. kole PRV získat dotace na rekonstrukci i výstavbu zemědělských a potravinářských provozů, jako jsou například jatka a mlékárny, můžou podat žádost od 19. června do 2. července. Podpora je také určená těm, kteří budují turistické stezky v lesích nebo pořádají poradenské služby zvyšující konkurenceschopnost lesních a zemědělských hospodářů.

„Ministerstvo zemědělství rozdělí přes svou platební agenturu Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) žadatelům přibližně 1 miliardu a 30 milionů korun. Konečná částka bude ještě upravená podle aktuálního kurzového přepočtu a zvýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Veškeré dotace budou zájemcům proplaceny do konce roku 2015. Mezi největší změny pravidel v 19. kole patří, že nově se bude podpora vztahovat i na pořízení nákladních aut s chladící nebo mrazící jednotkou pro převoz potravin. „Nově budou moci získat podporu v 19. kole příjmu žádostí z PRV i žadatelé, kteří působí na území hlavního města Prahy. Ti dosud na dotace, které přidávají hodnotu zemědělským a potravinářským produktům, nárok neměli. Také budou nově preferováni ti, kteří získali ocenění Regionální potravina,“ řekl Bendl.

Žádost o dotace může zájemce odeslat prostřednictvím Portálu farmáře na stránkách SZIF, doručit osobně, poštou nebo zaslat do datové schránky na příslušném regionálním odboru SZIF (dříve Agentury pro zemědělství a venkov).

Úplné znění pravidel pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova v 19. kole, najdou zájemci na webu Ministerstva zemědělství (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a také na stránkách SZIF v sekci Program rozvoje venkova.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka