MZe připravilo blok přednášek pro výstavu Vodovody a kanalizace

20. května 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

VODOVO~1

Přednášky, soutěže a expozice fotografií doprovodí 18. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – kanalizace, která se koná od 21. do 23. května na pražském výstavišti v Letňanech. Informovalo o tom dnes tiskové oddělení ministerstva zemědělství.

Uvedené ministerstvo je zároveň odborným garantem prvního přednáškového dne. Jeho představitelé budou hovořit o plánování v oblasti vod, a to například o přípravě národních plánů povodí pro období 2015 – 2021. Jedna z přednášek bude věnovaná novele zákona o vodovodech a kanalizacích, důvodům novelizace, jejím hlavním bodům a základním dopadům. Nebude chybět ani téma podpory vodní infrastruktury z Programu rozvoje venkova a informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Lesy České republiky a Povodí. Ty doplní konkrétní příklady ze státního podniku Povodí Vltavy.

Výstava se věnuje rovněž problematice hospodaření s vodou, která je aktuální v místním, ale především v celosvětovém měřítku. Organizátoři proto z tržeb za vstupné finančně podpoří projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma Voda, které organizuje nezisková společnost Člověk v tísni.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině