MZE: Nejlepší prevencí jsou investice do zadržení vody v krajině

15. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

rybník Brodský - Blanicko - IMG_0264

Ministerstvo zemědělství (MZe) v posledních dvou letech investovalo do opatření na zadržení vody v krajině několik miliard korun. Připomněl to na dnešní tiskové konferenci ministr zemědělství Marian Jurečka.

Aktuálně podle ministra spustil resort příjem žádostí v novém dotačním titulu na obnovu a výstavbu rybníků, v němž je připraveno dalších 1,25 miliardy korun. Příští rok odstartuje i nový program na budování závlahových systémů. „V posledních dvou letech jsme toho pro zlepšení hydrologické situace udělali opravdu hodně. V budoucnu můžeme předpokládat ještě extrémnější výkyvy počasí, než bylo například loňské sucho, a je třeba se na to dobře připravit. Proto se snažíme investovat hlavně do přirozeného zadržení vody v krajině, které je nejlepším způsobem ochrany před suchem i povodněmi,“ řekl Jurečka.

Jedním z nejdůležitějších kroků napomáhajícím v krajině snižovat dopady povodní i sucha jsou komplexní pozemkové úpravy. Ty se proto nyní přednostně zaměří do oblastí ohrožených vodní erozí a nezalesněných oblastí s vysokým rizikem rychlého odtoku vody. „Od roku 2014 jsme dokončili už čtyři stovky komplexních pozemkových úprav a přes 500 jich rozpracovali. Mimo jiné jsme realizovali například protierozní opatření o celkové ploše přesahující 700 hektarů nebo ekologická opatření na více než dvojnásobné ploše,“ uvedl Jurečka.

Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se do pozemkových úprav ze státního rozpočtu a Programu rozvoje venkova (PRV) investovalo za roky 2014 a 2015 celkem zhruba 3,5 miliardy korun. Dalších 3,5 miliardy korun je na pozemkové úpravy alokováno v Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Ministerstvo zemědělství se v posledních třech letech podílelo i na financování 330 staveb vodovodů a kanalizací pro 205 tisíc obyvatel za více než 5,6 miliardy korun, MZe přitom zaplatilo práce v hodnotě přes 3,6 miliardy korun.

V rámci dalších dotačních titulů MZe v letech 2014-2016 se financuje 62 akcí protipovodňových opatření ve výši 931 milionu korun (dále je registrováno dalších 27 akcí ve výši 900 milionů Kč). Bylo dokončeno financování 12 akcí na obnovu a rekonstrukci rybníků v částce 79 milionů Kč, předpokládá se financování 484 akcí ve výši 1,2 miliardy korun na rekonstrukci drobných vodních toků a malých vodních nádrží.

Vybrané investice v oblasti vodního hospodářství

 

realizace                      finanční rámec

Prevence před povodněmi III                                               2014–2019                 4 650 mil. Kč

Závlahové systémy II                                                              2017–2022                 1 600 mil. Kč

Obnova, odbahňování a rekonstrukce rybníků                2007–2015                 3 700 mil. Kč

Podpora retence vody v krajině – rybníky                           2016–2021                1 250 mil. Kč

Opatření na drobných vodních tocích                                2016–2021                 2 000 mil. Kč

Vodovody a kanalizace                                                          2014–2016                 3 615 mil. Kč

Vodovody a kanalizace II (připravuje se)                          2017–2021                 4 800 mil. Kč

Pozemkové úpravy (státní rozpočet + PRV)                     2014–2015                 3 518 mil. Kč

Pozemkové úpravy (alokováno v PRV)                             2016–2020                 3 500 mil. Kč

 

Naše voda, data MZE, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace