Muzeum pražského vodárenství navštívili hluchoslepí občané

13. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

hluchoslepí PVK muzeum vodárenství

Muzeum pražského vodárenství navštívili hluchoslepí spoluobčané, a to díky spolupráci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) a Společnosti pro hluchoslepé LORM. Informoval o tom mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

I přes svůj handicap byli z prostor i exponátů nadšeni. „Díky vstřícnému a milému přístupu průvodců z PVK se naši klienti dozvěděli spoustu zajímavostí o historii zásobování obyvatel Prahy vodou a hmatem si mohli prohlédnout celou expozici. Děkujeme PVK za pozvání do muzea,“ uvedla ředitelka společnosti LORM Petra Zimermanová. Každý ze zhruba desítky hluchoslepých návštěvníků měl svého průvodce či tlumočníka. A právě ti mu zprostředkovali nevšední zážitek. „Sledovat počínáníasistentů bylo strhující. Za svoji práci mají náš velký obdiv. Ten samozřejmě mají i hluchoslepí, kteří se nebáli vyrazit poznávat něco nového,“ zdůraznil Mrázek.

Hluchoslepota je kombinované zrakové a sluchové postižení. Často souvisí se stárnutím či úrazem, přičemž ztráta obou smyslů může být částečná nebo úplná. Tento hendikep způsobuje potíže především při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí. Hluchoslepého člověka můžeme na ulici poznat podle bílé hole s červenými pruhy, která hluchoslepým slouží při pohybu po veřejných prostranstvích, ulicích a na přechodech.

V rámci oslav Světového dne vody nabízí PVK stejně jako v předchozích letech zájemcům z řad laické veřejnosti volný vstup do Muzea pražského vodárenství. Muzeum si budou moci lidé prohlédnout v sobotu 21. 3. a v neděli 22. 3., vždy od 9:30 do 16:30 hod. „Pro malé návštěvníky jsme připravili divadelní představení o Zlaté rybce, které proběhne v sobotu od 11 a 14 hodin v čerpací stanici vodárny Podolí,“ informoval Mrázek.

Naše voda, foto z akce: PVK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace