Zájemci mohou připomínkovat standard Vytváření a obnova tůní

Aktualizováno 16. března 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

100620132725

Na stránkách www.standardy.nature.cz v rámci veřejné oponentury byla v těchto dnech zveřejněna pracovní verze standardu péče o přírodu a krajinu řady B – Voda v krajině, standard „Vytváření a obnova tůní“. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny.

Standart je určený především žadatelům o podporu z krajinotvorných dotačních programů a dále projektantům, dodavatelům, pracovníkům státní správy a samosprávy.

Obsahuje především zásady pro optimální navržení, budování a obnovu tůní.

Do 11. 4. 2014 můžete materiál připomínkovat na e-mail pavel.marek@nature.cz

Ke stažení je zde.

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině