V Mozartově ulici v Liberci budou mít nový vodovod

17. května 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

Liberec Mozartova

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Mozartově ulici v Liberci souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Informoval o tom dnes mluvčí společnosti Jiří Hladík.

„Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro dvacet připojených nemovitostí. Stavba proběhne před připravovanou investiční akcí města, které v této turisticky exponované lokalitě v blízkosti botanické zahrady plánuje obnovu komunikací,“ uvádí přitom k akci místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Původní betonová kanalizační stoka v Mozartově ulici z roku 1930 je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, beton je popraskaný a vymletý, spoje jsou netěsné, takže dochází k nátokům balastních vod. V těsném souběhus kanalizací vede litinovývodovodní řad z roku 1954, který je přibližně z 40 procent inkrustovaný, proto bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován.

Vedení trasvodárenských sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 450 metrů. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 16 stávajících kanalizačních přípojek.

Co se týče rekonstrukce vodovodu, nově bude použitopotrubí z litiny průměru 100mm v délce 561 metrů.V rámci rekonstrukce bude provedeno přepojení 20stávajících vodovodních přípojek. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. května 2012. Stavební práce začaly tento týden a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce roku 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18staveb za celkových 78,87 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace