V Mostě probíhá rekonstrukce vodovodu

15. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Mostě, na třídě Budovatelů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel SVS k tomu uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod na tř. Budovatelů zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 100 připojených obyvatel daného úseku.“

Stávající páteřní ocelový řad na tř. Budovatelů byl uveden do provozu v roce 1952. Dnes je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Řad je uložen v hloubce cca 3 metry v nezpevněném terénu městského parku, v blízkosti městské sportovní haly. Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 250 mm v celkové délce 571 metrů. Vzhledem k nutnosti neohrozit městskou zeleň bude stavba provedena šetrně bezvýkopovou technologií. Otevřený výkop bude proveden jen na začátku a konci rekonstruovaného úseku, v místech napojení na stávající armatury, a také v místech s největším počtem křížení s jinými podzemními sítěmi (teplovod, plynovod). Součástí stavby je přepojení stávajících tří vodovodních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). Paralelně nyní probíhají v Mostě i další investiční akce SVS – rekonstrukce vodovodu v Gorkého ulici a krátce před zahájením je souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici J. Ressla.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace