V Mostě byla zahájena třetí etapa rekonstrukce vodovodu

18. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

kohoutek-umyvadlo21

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Mostě III. etapu rekonstrukce vodovodu v Hořanské cestě. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní polyetylénový (IPE) vodovodní řad průměru 110 mm v Hořanské cestě je z roku 1979. Je ve špatném technickém stavu ačasto poruchový. Dochází k podélným trhlinám, jež jsou důvodem vysokých ztrát vody, proto bude v rámci investiční akce SVS rekonstruován. Nově se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 110 mm, které bude v délce 610 metrů uloženo v původní trase. Úsek vodovodu v délce 110 metrů, vedený přes soukromé pozemky, však bude vymístěn do přilehlé komunikace. Tento nový úsek vodovodu je v délce 140 metrů. Dojde také k přepojení 9 stávajících vodovodních přípojek a pěti navazujících řadů.Na rekonstruovaném úseku budou vyměněny dva vzdušníky a jeden kalník.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. září 2012. Stavební práce začnou koncem září a mají být dokončeny dle schváleného harmonogramu do 31. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 19 staveb za celkových 79,61 milionu korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace