V Mostě budou rekonstruovat vodojem Hněvín

12. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

240320132472

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí v Mostě modernizaci vodojemu Hněvín IV. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Objekt stávajícího zemního vodojemu Hněvín IV s objemem 2 x 3000mje ve špatném technickém stavu. Z hlediska tepelně izolačních vlastností není vhodně řešena jeho střecha. Střešní plášť není vodotěsný, takže ze střechy dochází k zatékání a následně ke vzniku tepelných mostů a mrazové degradaci. Zatékáním jsou poškozeny také stropy, obvodové zdi a jejich omítky.

SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu. Původní střešní plášť bude stržen až na nosnou železobetonovou konstrukci a nahrazen novým. Dojde k zateplení střechy a zdí objektu. Mokrá nafouklá omítka bude odstraněna a nahrazena novou. Bude aplikována hydroizolační malta a ochranné krystalizační nátěry.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli, a vlastní práce započnou, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2014.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace