Morčák bílý se stěhuje na severovýchod

22. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

morčák bílý - osel

Zimující populace vzácné a celoevropsky chráněné kachny Mergellus albellus (Morčák bílý) se v posledních 25 letech posunula do severovýchodní Evropy. Píše o tom populárně-vědecký server osel.cz.

Podle statistik zimuje v severovýchodní Evropě již 32 % celosvětové populace těchto ptáků, což je zřetelný nárůst oproti 6 % před dvěma desetiletími. Ze studie založené na výsledcích Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census) vyplývá, že Ptačí oblasti, (Special Protected Areas – SPA), které byly vyhlášeny na základě Směrnice o volně žijících ptácích, byly pro šíření morčáka bílého přínosem. Studie vyšla v časopisu Diversity and Distributions a jejím spolutvůrcem je i Petr Musil z České zemědělské university. Podle něj má ale síť Ptačích oblastí také nedostatky, a to zejména na severu EU. Tamní státy totiž  vyhlásily svá chráněná území před více než 20 lety a dnes více než 8 z 10 morčáků bílých zimujících v Lotyšsku a ve Švédsku se vyskytuje v dosud nechráněných územích a ve Finsku se na podobných nechráněných lokalitách nachází téměř všichni morčáci bílí. Síť proto bude potřeba aktualizovat.

U nás zimuje morčák bílý především na větších nezamrzajících řekách a přehradách, ve středních a severních Čechách (zejména Vltava, Labe a Ohře) a na jižní Moravě (vodní dílo Nové Mlýny, Dyje, Svratka, Morava). Další významné lokality se nacházejí na stojatých vodách středních Čech (např. přehrada na Želivce, pískovna u Kolína). Celkově v České republice zimuje 70 – 120 jedinců a jejich počet dlouhodobě narůstá. V posledních 10 letech jich 45 % bylo zaznamenáno právě ve vyhlášených Ptačích oblastech

Na Wikipedii, stránkách BioLib a v publikacích, jako je například Fauna ČR a SR, morčáka bílého nehledejte jako „bílého“, ale  pod synonymem morčák malý. Nejspíš proto, že má jen něco mezi 500 až 900 gramy a že bílí jsou jen samci v době námluv. Jinak se i oni hodně podobají svým tmavším partnerkám.

Zdroj: www.osel.cz, primární zdroj: Climatedriven changes in winter abundance of a migratory waterbird in relation to EU protected areas. Diversity and Distributions, 2015, foto kačer Morčáka bílého: Milosz Kowalewski

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy