V Moravském krasu obnovili Rudická jezírka

Aktualizováno 6. prosince 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

jezi

V rámci herpetologického semináře pořádaného Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) byly začátkem listopadu v Domě přírody Moravského krasu účastníky akce obnoveny tři z Rudických jezírek. Oznámila to AOPK.

Tato jezírka jsou důležitá jako místa rozmnožování obojživelníků, ale i vodních bezobratlých, např. vážek.

V okolí obce Rudice je známo více než 30 jezírek různé velikosti a několik dalších zamokřených ploch. Některá leží přímo v obci, jiná na zemědělské půdě, další pak v okolních lesích. A právě jezírka ležící v lese byla v rámci praktické ukázky managementu obnovena, respektive prohloubena.

Samotná jezírka jsou pozůstatkem po těžbě železné rudy. Ve vytěžených jamách se drží voda, ale menší jezírka postupně zanikají, jak jsou zanášena listím a dalším materiálem. Proto je nutné je čas od času prohloubit, aby zase mohly sloužit svému účelu.

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině