Moravská vodárenská nabízí kontrolu studní

Aktualizováno 7. srpna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (MOVO) nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody. Uvedla to dnes mluvčí společnosti Markéta Bártová.

Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole, proto MOVO doporučuje tuto vodu nejméně 1x za rok zkontrolovat.

Rozbory vody ze studní provedené laboratoří MOVO v roce 2011 a I. pololetí roku 2012 ukázaly, že zhruba přes 75 procent analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídala alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu nebo železa.

Součástí protokolu o zkouškách je také interpretace výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace