Morava potřebuje závlahu zemědělské půdy

24. listopadu 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

zavlaha

Protipovdňová opatření a potřeb závlažovat zemědělské pozemky na Moravě. To byla támata setkání ministra zemědělství Mariana Jurečky s generálním ředitelem Povodí Moravy (PMO) Janem Hodovským a vedením podniku. Uvedla to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Společně probrali požadavky ministerstva zemědělství s důrazem na problematiku sucha a povodní. „Mluvili jsme zejména o povodňovém riziku v námi spravovaném území, o zvýšení protipovodňové ochrany v rámci III. etapy prevence před povodněmi, o zvyšování retenční schopnosti vybraných stávajících vodních děl a budování nových vodních nádrží pro zvládání povodní i dlouhotrvajících období sucha. Obě strany se shodly na potřebě podpořit možnosti závlah zemědělských pozemků a potřebu průběžné komunikace s veřejností. Diskutována byla také problematika Pobečví, konkrétně výstavba suchého poldru Teplice a protipovodňová ochrana Troubek,“ přiblížil generální ředitel PMO Jan Hodovský.

Naše voda, ilustrační foto: wikimedia commons, Alfredobi

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině