Morava má nové mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Aktualizováno 9. listopadu 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

povoden-vltava9

Povodí Moravy, s.p. dokončilo v listopadu zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které ukládá Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, tzv. Povodňová směrnice.  Oznámilo to Povodí Moravy.

V další etapě bude následovat zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik, které pořizují Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, příslušnými správci povodí a krajskými úřady. Termín dokončení plánů pro zvládání povodňových rizik je 22.prosince 2015.

Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Moravy a povodí Dyje zajistila ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. firma Pöyry Environment a.s. Na zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se dále podíleli i Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, ústav vodních staveb a Výzkumný ústav vodohospodářský TGM. Financování bylo zajištěno státním podnikem Povodí Moravy z prostředků Operačního programu životního prostředí za přispění Evropské Unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu a s vlastní spoluúčastí.

V průběhu měsíce října a listopadu 2013 provedlo Povodí Moravy, s.p. a firma Pöyry Environment, s.p. seznámení vodoprávních úřadů jednotlivých krajů s výslednými mapami povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Na prezentaci byla vysvětlena metodika zpracování map a předvedeny výstupy map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v jednotlivých vymezených úsecích s významným povodňovým rizikem.

Prezentace zde

Kontakt na pořizovatele map povodňového nebezpečí a povodňových rizik:

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, Brno

útvar hydroinformatiky a geodetických informaci

Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393, E-mail: jelinkovai@pmo.cz.

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině