Mokřady na Boskovicku vysychají, Benešov je chce zachránit

27. listopadu 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

100620132725

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady na Boskovicku vysychá. Vedení nedaleké obce Benešov proto chce žádat o dotace, aby mohlo zachránit mizející rašeliništní mechy. Uvedla to ČT24.

V létě je v mokřadech výrazně méně vody a vysychající půda mění ráz krajiny, která má nižší úrodnost a hrozí jí tzv. bleskové povodně.

„Klesají nám spodní vody. Hospodaření v těchto místech mělo za následek úbytek vody, která se odváděla pryč, aby se mohla strojově obhospodařovat. Krajina se tak devastovala,“ vysvětlil ztrátu vody starosta Benešova Antonín Rus (nez.). Plánované úpravy vysychajících mokřadů nedaleko Boskovic zahrnují odbahnění tamního dvouhektarového rybníka nebo vznik nové tůňky, která by vodu rozváděla do vysušených míst.

Takový zásah do krajiny by ale podle prvních odhadů stál dvanáct milionů korun, na což Benešov nemá peníze. O dotaci proto žádá Státní fond životního prostředí, který by případně uhradil devadesát procent nákladů. Zbylých deset procent by už obec ve svém rozpočtu našla.

Pavlovské mokřady, ležící v pramenné oblasti Bělé, tvoří jedinečnou rašeliništní lokalitu v geomorfologickém celku Drahanská vrchovina. Území je na větších plochách vyplněno rašeliništi přechodového až vrchovištního typu, hloubka rašeliny ještě dnes dosahuje místy 2 m. V současné době má hlavní vinu na odumírání vrchoviště úbytek vody. Nyní již alespoň nehrozí rostlinám a živočichům bezprostředně vázaných na Pavlovské mokřady nebezpeční ze strany člověka. Škody, které zde lidé způsobili, se už sice nikdy nepodaří zcela odstranit, ale tím nelze říci, že by ochrana území byla zbytečná. Právě naopak. Díky tomu, že zemědělci postupně o zamokřené plochy ztratili zájem, zachovala se zde původní přirozená travinná společenstva.

Zdroj: ČT24, Benešovské noviny, ilustrační foto

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině