Modřany budou mít nový rybník

11. ledna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vysychajicí tůň

Modřany se už brzy dočkají nového rybníka. Informovala o tom TV Praha s tím, že kromě něj vznikne v lokalitě i tůně s mokřadem.

Už v červnu si tak modřanští obyvatelé užijí novou vodní plochu s přírodním charakterem. Rybník má být vybudován v západním cípu Modřanské rokle, jen nedaleko od frekventované ulice Generála Šišky. „Cílem projektu je vznik biotopu. Budou tam živočichové, vznikne tam i mokřadní společenstvo, to znamená, že tam budou moci být obojživelníci a nějací další bezobratlí živočichové, kteří potřebují mělké vody,“ řekl Richard Beneš – zástupce vedoucího střediska Vodních toků, Lesy hl. m. Prahy.

Rybník by měl pomoci s nedostatkem vody v krajině a měl by usnadnit boj se stále častějším suchem. „Projekt je ve fázi, že byly v současné době vykáceny porosty, byl proveden protlak odpadních potrubí do Libušského potoka. V současné době je ve výběrovém řízení na dodávku zemních prací, které budou dokončeny a pak bude probíhat výstavba funkčního objektu a napouštěcího zařízení,“ řekl Richard Beneš.

Nového rybníku napájeného z Libušského potoka se dočkají Modřany v červnu.“Pro obyvatele tam vznikne nový rekreační prvek, který budou moci využívat k tomu, že tam budou moci chodit na procházky a budou mít možnost se dotknout té vodní hladiny. Celkové náklady jsou 7 milionů,“ řekl Richard Beneš. Celý projekt je součástí revitalizace Libušského potoka v Lipinách. Ta by měla být kompletně hotova na podzim tohoto roku.

Reportáž TV Praha si můžete prohlédnout na: http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-12/6316/modrany-budou-mit-novy-rybnik

TV Praha, ilustrační foto archiv Naše voda (vysychající tůň)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství