Místo přehrady bude na Dědině jen poldr

5. února 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

foto poldr

Poldru, který má na Rychnovsku držet na uzdě řeku Dědinu, se místo požadované přehrady konečně dočkají obce v okolí Dobrušky. Píše o tom regionální mutace deníku Právo.

Stavbu efektivnější a všestrannější nádrže totiž podle listu znemožnili ochránci přírody. „Bohužel po patnácti letech dohadů budeme muset vzít zavděk poldrem, což je lepší než nic,“ konstatoval starosta obce Pohoří Zdeněk Krafka. Ochranáři podepřeli zamítavé stanovisko o EU vyhlášenou evropsky významnou lokalitu v režimu Natura 2000. Snahu obcí zhatily vzácné vranky a mihule. „Stálá vodní nádrž je nepřijatelná, protože by trvale zlikvidovala zachovalé biotopy. V případě povodní budou sice rovněž zasaženy, ale pouze na přechodnou dobu,“ tvrdí Agentura ochrany přírody a krajiny.

Starostové obcí podél řeky Dědiny, kde každoročně čelí minimálně jarním povodním, ale vesměs zastávají naprosto opačný názor. Nádrž na rozdíl od poldru mohla umožnit mj. regulaci v létě slabého průtoku řeky, což má na svědomí pravidelný úhyn mnoha i chráněných živočichů. „Nedávno jsme jich hlavně v místě, odkud vytéká voda z dobrušské čističky, nasbírali možná šedesát kilo. Přehrada by umožnila vodu z čističky zředit, aby pro živočichy nebyla nebezpečná. Vzato selským rozumem, šlo by o mnohem ekologičtější řešení, což si naopak nemyslím o poldru, který zadrží pouze první povodňovou vlnu,“ tvrdí Krafka. Půlkilometrovému poldru vysokému asi třináct metrů nestojí po patnácti letech dohadů nyní nic zásadního v cestě.Poldr pro ochranáře snesitelnější než přehrada plánuje Povodí Labe dokončit do konce roku 2016. Dílo za 400 miliónů korun pokryje z valné většiny dotace ministerstva zemědělství.

„Záležitosti s ochránci životního prostředí máme vypořádané. Letos přistoupíme k výkupu pozemků. Pokud všechno půjde standardně, začneme v polovině příštího roku stavět,“ plánuje ředitel Povodí Labe Václav Jirásek. Cestu k suchému poldru otevřela vodohospodářům i novela zákona o možném vyvlastnění ve veřejném zájmu platná od letošního prvního února. „V krajních případech toho budeme využívat,“ podotkl Jirásek.

Zdroj: rgionální mutace Právo -severovýchodní Čechy

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině