Ministři se dohodli o podobě náhrad škod způsobených kormorány

27. ledna 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

kormorán - ulov si svého kormorána

Odchyt kormoránů má být snadnější, bude je možné střílet a škody do budoucna už nemá hradit stát, ale revír. Informují o tom Haló noviny s tím, že se na tom shodla skupina poslanců ze všech parlamentních stran, kteří připravili potřebnou novelu zákona.

Nejdůležitější je to, že dvě ministerstva – zemědělství a životního prostředí, se konečně dohodla na náhradách za škody způsobené kormoránem. A výsledkem kompromisu je poslanecký návrh, díky kterému se má urychlit řešení náhrad pro rybáře, které dosud ztroskotávalo na tom, že se dva resorty neuměly domluvit, řekl listu Josef Šenfeld, jeden z předkladatelů novely.

Předkládaný návrh novely zákona odpovídá dohodě ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Mariana Jurečky ohledně řešení aktuální situace týkající se škod na rybách způsobovaných kormoránem velkým. Proto si také poslanci přejí, aby sněmovna přijala novelu hned v prvním čtení. Platit má od 1. ledna 2018. A co přináší? Rybáři dostanou náhradu za škodu způsobenou kormoránem na rybách v době od začátku roku 2018 do konce roku 2019 ve výši 100 % prokazatelně způsobené škody, a od ledna do prosince 2020 dostanou za škody 80 %, vysvětlil Šenfeld.

Věří, že sněmovna přijme poslaneckou předlohu bez problémů. Měla by zlikvidovat nesoulad v tom, že náhrada škody způsobená vybraným živočichem a její proplacení – je vázána na uvedení tohoto živočicha mezi zvláště chráněnými druhy podle prováděcí vyhlášky, která však vyňala kormorána velkého ze seznamu uvedeného v zákoně. Podzákonný předpis tedy změnil záměr zákonodárce uvedený v zákoně, kde je kormorán v seznamu chráněných druhů. V přechodném tříletém období budou mít rybáři škody způsobené kormoránem nadále hrazeny. Počet kormoránů by se měl za tuto dobu snížit a tudíž i tolik neškodit na rybnících a řekách. Opatření ke snížení stavu kormorána by měla být účinná, protože po uplynutí přechodného období budou zřejmě náhrady škod způsobených nižší.

Zdroj: Haló noviny, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy