Ministr životního prostředí Richard Brabec obměnil celé vedení ministerstva

4. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

česká krajina - rybník a řepka - IMG_1708

Ministr životního prostředí Richard Brabec v pátek 31. ledna po svém uvedení do funkce odvolal všechny náměstky ministra z funkce. Informovalo o tom dnes tiskové oddělení ministerstva.

Náměstkem ministra pro sekci úřadu ministerstva byl jmenován pan Jan Landa. Dosud působil jako tajemník Městského úřadu Lovosice. V předchozích zaměstnáních prošel manažerskými pozicemi v průmyslu a bankovnictví. Náměstkem ministra pro sekci fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí byl jmenován pan Jan Kříž. V minulosti působil na Ministerstvu životního prostředí jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí, problematice evropských fondů se věnoval také na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Náměstkem pro sekci státní správy byl jmenován pan Vladimír Mana. Před nástupem do pozice náměstka působil jako vysokoškolský pedagog na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě Brno. Náměstkem ministra pro sekci ochrany přírody a krajiny byl jmenován pan Vladimír Dolejský. Doposud pracoval jako ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Na Ministerstvu životního prostředí v minulosti působil jako ředitel odboru péče o národní parky. Náměstkyní pro technickou ochranu přírody byla jmenována paní Berenika Peštová. Ve své profesní kariéře se celý život zabývá odpadovým hospodářstvím.

Ministr životního prostředí Richard Brabec zrušil ke dni 31. ledna 2014 panu Jaroslavu Hrubešovi pověření k řízení Státního fondu životního prostředí České republiky a k 3. únoru pověřil řízením SFŽP ČR Petra Valdmana. Petr Valdman byl zároveň k 1. únoru jmenován náměstkem ředitele pro úsek organizačně – právní.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině