Ministr zemědělství seznámí vládu s projektem na propagaci sladkovodních ryb

12. května 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

sumec - výlov - IMG_4167

Jedním z bodů jednání Vlády ČR v tomto týdnu bude také informace členům kabinetu, kterou zpracovalo ministerstvo zemědělství a která se týká televizní propagace chovu a konzumace sladkovodních ryb. Vyplývá to z programu jednání vlády.

V rámci projektu bude realizována série minimálně tří dílů seriálu věnovaného sladkovodní akvakultuře ve veřejnoprávní televizi, která přispěje k edukaci široké veřejnosti v této oblasti. V rámci dokumentárního cyklu budou představeny významné sladkovodní ryby v rámci jejich přirozeného prostředí, dále bude prezentován chov sladkovodních ryb jako nedílná součást kulturního prostředí i gastronomických zvyklostí. Díky gastronomické části projektu bude podporováno i zdravé stravování obyvatelstva, jako prevence před vznikem a nárůstem civilizačních chorob. Celková výše nákladů na projekt ve výši 4,5 milionu korun.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství