Ministr zemědělství chce podpořit pěstování ovoce a zeleniny

13. září 2013 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

starý skleník - IMG_3229

Navýšení stávající podpory na vybudování závlah při pěstování ovoce a zeleniny na dvojnásobek je jednou z možností, jak podle ministra zemědělství Miroslava Tomana více podpořit produkci těchto komodit v ČR. Řekl to dnes při zahájení výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích.

„Česká republika byla v minulosti vždy soběstačná v produkci zeleniny a ovoce. Byl bych velmi rád, kdybychom se k této úrovni postupně znovu přiblížili. Nevidím důvod, proč by například nákup jablek měl být pro běžnou českou rodinu luxusem, jako je tomu nyní,“ řekl v Litoměřicích Toman. Sektor ovoce a zeleniny je podle jeho údajů podporován v rámci národních dotací, kde budou v letošním roce navýšeny dotační tituly, a to „Restrukturalizace ovocných sadů“ z 22 milionů na 60 milionů korun, a „Podpora vybudování kapkové závlahy v sadech“ z 10 milionů na 20 milionů korun. Kromě dalších dotačních titulů v rámci národních dotací, např. „Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu“, „Podpora tvorby rostlinných genotypů“, je tento sektor podporován i z evropských fondů, a to zejména na podporu organizací producentů ovoce a zeleniny (čerpání 60 milionů korun v roce 2012), agroenvironmentální opatření, tj. integrovaná produkce ovoce a zeleniny (celkem 195 milionů korun), ekologické zemědělství (celkem zhruba 121 milionů korun).

„V rámci Společné zemědělské politiky v novém programovacím období v letech 2014 až 2020 je v sektoru ovoce a zeleniny naše snaha zacílena na další podporu posílení činnosti organizací producentů. Rovněž bude naší snahou v maximální míře podpořit zařazení některých ovocných a zeleninových druhů do takzvaných citlivých komodit,“ uvedl ministr.

Produkce ovoce a zeleniny má perspektivu v budoucím pojetí Společné zemědělské politiky. Je to významný sektor z hlediska udržení zaměstnanosti v zemědělství a ve venkovských oblastech. Program rozvoje venkova přispívá a nadále bude přispívat ovocnářům a zelinářům investičními podporami, plánována je například podpora výstavby nebo rekonstrukce skladovacích kapacit, skleníků, fóliovníků, nosných konstrukcí v sadech včetně protikroupových systémů, a dalších staveb a zařízení.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla