MŽP podepsalo s obcemi dohodu týkající se také ochrany vod

Aktualizováno 4. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

vodotrysk BETL_ 059

Ministerstvo životního prostředí a Sdružení místních samospráv České republiky uzavřely Dohodu o vzájemné spolupráci při výkonu moderní a efektivní veřejné správy. Informoval o tom mluvčí ministerstva Matyáš Vitík, s tím, že dohoda se týká také ochrany vod.

Cílem dohody je zajistit lepší koordinaci v oblastech, které jsou v působnosti ministerstva a současně se týkají postavení obcí v samostatné nebo přenesené působnosti. Dohoda se zaměřuje především na správu a plánování krajiny a složky životního prostředí jako jsou ovzduší, voda, horniny, půda nebo energie. „Dohoda umožní lepší propojení státní správy se samosprávou i v těch nejmenších obcí. Naším hlavním zájmem je usilovat o lepší komunikaci a nastolení rovnováhy mezi ochranou přírody a krajiny a zájmy měst a obcí,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Dohoda se konkrétně týká především ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a jakosti povrchových a podzemních vod, ochrany ovzduší, přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu nebo horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů, odpadové hospodářství nebo také myslivosti, rybářství a lesního hospodářství. Dalším přínosem bude spolupráce při tvorbě legislativy nebo strategických a koncepčních dokumentů,které mají bezprostřední vliv na města a obce.

Výsledkem by měla být rychlá a účinná vzájemná informovanost o problematice ochrany životního prostředí, která se v praxi může uplatnit např. při přípravě nového programového období pro čerpání fondů Evropské unie.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství