Ministr Brabec zítra otevře Dům přírody Českého lesa

20. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

wikipedia Potřekovské rybníky Petr Brož

V doprovodu starosty Klenčí pod Čerchovem Jana Bozděcha a ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Františka Pelce otevře v Klenčí ve čtvrtek 21. ledna ve 14.00 hodin ministr životního prostředí Richard Brabec Dům přírody Českého lesa.

Informovala o tom dnes Jana Taušová z tiskového oddělení ministerstva. Akce se koná v budově staré pošty; adresa: Klenčí pod Čerchovem 4, 344 01 Klenčí pod Čerchovem; umístění: 49.4362483N, 12.8158683E). Kontakt na místě: Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP, tel.: 739 242 382, e-mail: petra.roubickova@mzp.cz, Karolína Šůlová, tisková mluvčí AOPK ČR, tel.: 724102406, e-mail: karolina.sulova@nature.cz.

Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Český les tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa rozkládajícího se od Broumova po Folmavu o celkové délce 65 km, rozdělená Kateřinskou kotlinou na menší, zhruba třetinovou severní část a dvoutřetinovou jižní část. Jedná se o unikátní území, jehož současný krajinný ráz je výsledkem dramatického  historického vývoje po skončení 2. světové války. Odsun původního, převážně německého obyvatelstva, dosídlení území obyvatelstvem z jiných částí republiky a reemigranty ze Slovenska, Ukrajiny a Rumunska, následný vznik ostře střeženého hraničního pásma a cílená likvidace kolem 60-ti sídel byly historické momenty, které ovlivnily současný vzhled zdejší krajiny.

rok vyhlášení: 2005

nejvyšší vrchol: Čerchov (1042 m n. m.)

rozloha: 473 km2

návštěvnická infrastruktura:

3 naučné stezky ve správě – NS Podkovák, NS Vodní svět, NS Capartické louky

2 naučné stezky v majetku – NS Sklářství v okolí Lesné, vyhlídkový bod Chodovské skály

31 malých infotabulí

67 velkých infotabulí

Naše voda, ilustrační foto wikipedia – Petr Brož (Postřekovské rybníky)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství