Ministr Brabec se o víkendu zúčastní česko-izraelských mezivládních konzultací

Aktualizováno 20. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Izrael - Mrtvé moře

Sucho a hospodaření s vodou bude hlavním bodem jednání ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce v neděli 22. května v Jeruzalémě. Informovala o tom mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Izrael je bezpochyby světovou jedničkou v nakládání a recyklaci odpadních vod. Více než 75% odpadní vody v Izraeli se recykluje a velká část pak používá v zemědělství. Zároveň má inspirativní systém centrálně řízeného vodohospodářství, např. s minimálními ztrátami ve vodovodní síti (v ČR je to až 20%). Speciální technologie UV záření se pak v Izraeli používá na čištění vod, což přináší další značné úspory nákladů. Investice do vodních zdrojů resp. zpracování vody přesáhly v období let 2005–2014 5 mld. USD.

Česká republika byla v loňském roce významně postižena suchem. V důsledku vysokých teplot, nízkého úhrnu srážek a mírné zimy 2015/2016 je aktuální stav zásob povrchových a podzemních vod k počátku května výrazně podprůměrný a startovací pozice tak před letním obdobím není příznivá. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem srážek a teplotami vzduchu v následujícím období, nicméně první predikce vývoje nejsou nijak optimistické. Sucho postihuje nejen přímo obyvatele v podobě úbytku vody ve studních nebo případnými omezeními využití vody v domácnosti, ale je i velkým strašákem pro ekonomiku, zejména pro sektor zemědělství. Česká republika tak už v loňském roce díky iniciativě ministra životního prostředí Richarda Brabce začala přijímat první opatření, která pomohou udržet vodu v krajině, zajistí zásoby pitné vody pro suchá období a připraví Českou republiku na případné krizové situace vzniklé úbytkem vody.

MŽP například vyhlásilo dotační program na šetrné hospodaření s vodou v obcích. Obce mohou získat dotaci až 5 milionů korun na systémy k opětovnému využívání dešťových a šedých vod, projekty na čištění odpadních vod včetně udržitelných koncovek (např. dočištění odtoku ČOV, další využití kalu), realizace vegetačních střech a vegetačních krytů fasád. Pro občany pak MŽP připravuje program pro domácnosti zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou. Řádově stamiliony korun by už v letošním roce mohly zamířit přímo k občanům na pořízení retenčních nádrží na dešťovou vodu využitelnou na zalévání a běžné práce v domácnostech.
V Izraeli tak bude ministr životního prostředí jednat zejména o suchu, které ohrožuje Českou republiku a možné spolupráci v oblasti vědy, environmentáních technologií, firemní spolupráci a výměně know-how. Zkušenosti z Izraele mohou být velmi přínosné a konkrétní pro řešení úbytku vody v České republice. Mezi další témata diskuze o životním prostředí budou patřit odpadové hospodářství a ochrana ovzduší. Spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem se návštěvy Izraele účastní rovněž ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského Mark Rieder a náměstek ministra pro mezinárodní vztahy Vladislav Smrž.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Petr Havel (Izrael – Mrtvé moře)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace